Monday, February 27, 2012

Ćirilijada 2 (Srpska verzija)

Kao što se latinica vežba u Latinijadi 2, tako se i ćirilica vežba u Ćirilijadi 2. Štampana slova ćirilice (azbuke) naučena u  Ćirilijadi 1 se ovde uvežbavaju.

U vežbama se obogaćuje rečnik dece uvodjenjem pojmova iz njihove sredine, poznavanja prirode i društva, poslovice, vežba se čitanje, pisanje i razumevanje teksta. Uvodi se i više gramatike.

Takodje se vrši i poredjenje pojmova iz srpskog jezika sa pojmovima iz jezika iz okruženja dece da bi deca stvorila vezu izmedju ta dva jezika. To je i jedna od specifičnosti ovog materijala-namenjen je deci koja žive u dijspori.

Ćirilijadu 2 možete download-ovati sa stranice Download [6-9]. Pri dnu ove stranice su i rešenja ove vežbanke. Više o rešenjima je napisano u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Ćirilijada 2 (English version)

As the block (print) Latin letters have been practised in Latinijada 2, the block (print) Cyrillic letters have been practised in Ćirilijada 2.

In this material children can practice printed (block) letters of Serbian Cyrillic alphabet introduced in Ćirilijada 1.

The purpose of the exercises is to practice writing, reading, text understanding and enrich children’s vocabulary. Some Serbian expressions have been introduced as well as more grammar. There are a few exercises where a child should make a simple comparison of some rules in Serbian language with the rules of the language in the environment where he/she lives. In this way the child makes a connection between the two languages. This is also a distigushed feature of this material - it is adjusted to children living in diaspora.

You can download Ćirilijada 2 from page Download [6-9]. At the end of this page there are the solutions to this material. More about the Solutions is written in post Solutions.
Concept and general characteristics of this study material are given on page English/Engleski and in post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4 

Short guideline through the study material is presented in post How to use the study material from this site.

Thursday, February 23, 2012

Ćirilijada 1 (Srpska verzija)

Nakon naučenog latiničnog pisma, dolazi niz vežbanki sa ćiriličnim pismom. U Ćirilijadi 1 se deca upoznaju sa štamapanim slovima ćirilice tj. azbuke.
Prvo se uvode ćirilična slova koja su ista sa latiničnim, a zatim ona koja su slična i na kraju ona koja se potpuno razlikuju od abecednih slova.
Tekst zadatka je napisan latinicom da bi deca mogla sama da ga pročitaju. Od momenta kad deca nauče sva štamapana slova ćirilice, tekst zadatka je napisan ćirilicom, kako bi deca još dodatno vežbala čitanje.
Gramatika se obradjuje na pojednostavljeni način. Gramatičke definicije su svedene na minimum i akcenat je na upotrebi i razumevanju i reči i gramatičkih pojmova poput savremenih udžbenika za učenje stranih jezika. Taj pristup je korišćen da bi ovaj materijal bio što praktičniji.
Kao i u prethodnom materijalu u kome se vežba latinica, ovde se vežba ćirilica uz pisanje, čitanje, razumevanje teksta i logičko zaključivanje.
Ćirilijada 1 se nalazi na stranici Download [6-9]. Pri dnu ove stranice su i rešenja ove vežbanke. Više o rešenjima je napisano u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Ćirilijada 1 (English version)

After Latin letters have been learnt, it comes a set of study material where the Cyrillic letters are introduced. In Ćirilijada 1 children are getting familiar with the print (block) letters of Cyrillic alphabet.
First, the letters that are the same in both alphabets are introduced followed by the letters that are similar to Latin alphabet. Finally, the  Cyrillic letters that are completely different from Latin letters are presented.
Text of an exercise is written in Latin letters that children could read it on their own. After all Cyrillic letters are introduced, text of a problem has been written in Cyrillic letters. In that way, children can also extra practise reading of the text Cyrillic alphabet.
Grammar is simplified. Grammar definition are reduced to minimum and the focus is on a use of the words as well as the grammar rules as it has been done in modern books for studying foreign languages. This approach has been used to make the study material more practical.
As in the previous material in which the Latin letters have been practised, the writing, reading, text understanding and drawing logical conclusions has been done here as well.
Ćirilijada 1 can be downloaded from Download [6-9]. At the end of this page there are the solutions to this material. More about the Solutions is written in post Solutions.

More about general concept of this study material you can find in post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4. A short guideline how to use this material is give in post How to use the study material from this site .

Tuesday, February 21, 2012

Slovce bener

Na desnoj strani ovog bloga postavljen je bener sajta Slovce.

Ako Vam se svidja ovaj sajt i želite da postavite bener ovog sajta na svoj sajt, možete da download-ujete ovaj bener tako što ćete kliknuti na sliku.

Ovim putem se zahvaljujem uredniku sajta http://servie.startpagina.nl/  što je iz entuzijazma prema sajtu Slovce postavio bener na svoj sajt.
 

Slovce banner

On the righthand side of the blog Slovce you can find the banner of the site.

If you like this site and you would like to put the Slovce banner on your site, you can download it by clicking on the photo of the banner.

Herewith I would like to thank to the Editor of the site http://servie.startpagina.nl/ who put the Slovce banner on his site out of enthousiasm to the Slovce website.

Latinijada 4 (Srpska verzija)

U ovoj sveščici se vežbaju sva pisana slova srpske latinice (abecede) naučena u Latinijadi 3.

Poput Latnijade 2 u vežbama se obogaćuje rečnik dece uvodjenjem pojmova iz njihove sredine, poznavanja prirode i društva. Koriste se savremene teme i obradjuje se i elementarni pravopis.

Latinijadu 4 možete download-ovati na stranici Download [6-9], a pri dnu te strance su i rešenja ove sveske. Više o rešenjima se može pročitati u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Latinijada 4 (English version)

In this material children can practice letters of handwritten Serbian Latin alphabet learnt in Latinijada 3.

Similar to Latinijada 2 the purpose of the exercises is to enrich children’s vocabulary by using the terms from their environment, nature and society. The topics are modern and the very basic grammar rules are introduced and practised.

You can download Latinijada 4 from page Download [6-9]. At the bottom of this page there are the solutions of this material. More about the solutions you can find in the post Solutions.

Concept and general characteristics of this study material are given on the page English/Engleski and in the post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4

Short guideline through the study material is presented in the post How to use the study material from this site.


Monday, February 20, 2012

Ažuriranje obrazovnog materijala na sajtu Slovce

I pored najveće pažnje potkradu se greške u pisanju. Zato se ovaj obrazovni materijal povremeno proverava i ispravljaju se greške. Da biste znali kad je poslednji put svaka vežbanke obnovljena, dodat je i datum poslednje ispravke uz svaki materijal u delu Download [6-9]

Update of the study material on website Slovce

Despite a very careful control, some mistakes appear in the text. Therefore, this study material has been every now and then read and typos have been corrected. For your convenience the date of last update has been added next to each study material on the page Download [6-9].

Sunday, February 19, 2012

Nove karakteristike sajta Slovce

Na desnoj strani bloga je dodato:
  • Kontakt
Možete da nas kontaktirate preko e-mail adrese: slovceblog@gmail.com ili šaljući komentar na neku od poruka na blogu. Svaka poruka će biti pročitana pre nego što bude postavljena na sajt.
  • Pretraživač bloga
Možete da pretražujete i blog i web pomoću postavljenog pretraživača.
  • Najnovije poruke na blogu
Najnovije poruke su izlistane hronološki. 

New features on Slovce

On the right-hand side of the blog you can find a couple of new features:
  • Contact details 
You can contact us on the e-mail address: slovceblog@gmail.com or by posting your comment. Every comment will be reviewed before publishing.
  • Search engine  
You can search the blog as well as web by using the search engine.
  • Resent posts
Recent posts have been listed chronologically. 

Wednesday, February 15, 2012

Latinijada 3 (Srpska verzija)

U Latinijadi 3 se deca upoznaju sa pisanim slovima srpske abecede. Korišćen je sličan pristup kao i u Latinijadi 1 (vidi objašnjenje u Latinijada 1 (Srpska verzija)).
Tekstovi zadataka u Latinijadi 3 su napisani štamapnim slovima latinice da bi deca eventualno mogla i sama da pročitaju tekst obzirom da su već upoznata sa štamapnim slovima.
Ono što je specifično za ovu vežbanku je da se pisanje slova vežba na četiri načina:
1. U prve četiri tabele se upisuje samo novo slovo, koje se je na toj stranici uvedeno;
2. U narednih šest tabela  su u rečima izostavljena slova koja su do tad naučena. Ova slova treba da se dopišu. Pored toga što se tako uvežbava pisanje ovih slova, deca moraju i da vode računa koja slova i kojim redosledom treba da dopišu.
3. U narednih pet tabela sve reči su napisane štampanim latiničnim slovima i treba da se prepišu pisanim latiničnim slovima. Ali, neke od slika nisu date i deca treba i da nacrtaju taj pojam. Ako dete razume pojam, lako će ga nacrtati. Ako ga ne razume, pitaće da mu se pojam objasni. Na taj način vežba postaje interaktivnija.
4. U ostalim tabelama data je samo slika pojma i naziv tog pojma treba da se napiše pisanim slovima.
U Latinijadi 3 je isto kao i u Latinijadi 1 dodata po jedna vežba na svakoj strani na kojoj se uvodi novo slovo. Takodje se i nekoliko puta pojavljuje ‘Izazov’.
A ako želite da vidite kako to izgleda u praksi, klinite na Latinijadu 3 u delu Download [6-9].
Rešenja Latinijade 3 se nalaze u dnu stranice Download [6-9], a više o rešenjima se može pročitati u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Latinijada 3 (English version)

In Latinijada 3 the handwritten letters of Serbian Latin alphabet are introduced in similar way as in Latinijada 1 (see  Latinijada 1 (English version) ).Text of the exercises is written in Latin print (block) letters to allow children to read the text themselves since they are already familiar with the block letters.
The specific feature of Latinijada 3 is that the practising of writing of the handwritten letters are done in four ways:
1. In the first four tables only new letter should be written in the given words;
2. In next six tables already learnt letters are omitted. These letters should be added. In this way children are practising writing the letters, but they also have to pay attention which letters to add and in which order;
3. In next five tables all words are written in print (block) Latin letters and the words should be rewritten in handwritten letters. But some picture of the words are missing and a child should draw it. If he/she understands the word, he/she will draw it easily, but if he/she doesn’t understand the word, he/she can ask for the explanation. In this way the exercise becomes more interactive;
4. In the rest of the tables it is given only a picture of a thing or a creature. A child should write down the name of the thing or creature in handwritten letters.
In Latinijada 3 as in Latinijada 1, one extra exercise is added on each page where a new letter has been introduced.
If you want to see how this looks like in real life click on Latinijada 3 on page Download [6-9].
Solutions of Latinijada 3 is available at the end of page Download [6-9] and more information about solutions can be read in post Solutions.
More about general concept of this study material you can find in post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4. A short guideline how to use this material is give in post How to use the study material from this site .

Sunday, February 12, 2012

Rešenja

Od danas možete da preuzmete rešenja svog obrazovnog materijala koji je postavljen na ovom sajtu. Rešenja se nalaze pri dnu stranice Download [6-9] i data su za svaku vežbanku posebno.

Rešenja nisu data za one stranice i vežbe u kojima se samo vežba pisanje slova, čita ili treba da se usmeno objasni neki pojam.

Za neke vežbe postoji više rešenja tj. više sinonima. U sveščicama je dato obično samo jedno rešenje ili sinonim. Možete sami dodati sinonim koji Vi znate ili koristite.


Solutions

As of today the solutions of the exercises can be downloaded. The solutions are given for each material separately and you can find them at the end of the page Download [6-9].

The solutions are not given for the pages and exercises where only writing and reading are practiced or oral explanation of some terms should be given.

For some exercises there are several solutions or a couple of synonyms. It is mainly only one solution/synonym given in the Solutions. You can always add the synonym you know or use.

Saturday, February 11, 2012

Latinijada 2 (Srpska verzija)

U ovoj sveščici se vežbaju sva štampana slova srpske latinice (abecede). Ona su već uvedena i naučena u Latinijadi 1.

U vežbama se obogaćuje rečnik dece uvodjenjem pojmova iz njihove sredine, poznavanja prirode i društva, vežba se čitanje, pisanje i razumevanje teksta. Sve to je uobličeno u savremene teme, a upoznaju se deca i sa elementarnim pravopisom.

Latinijadu 2 možete download-ovati sa stranice Download [6-9].

Opšte karakteristike ovog obarazovnog materijala su date u delu Srpski/Serbian i poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4.

Kratko uputstvo o materijalu je u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Latinijada 2 (English version)

In this material children can practice printed (block) letters of Serbian Latin alphabet. These letters are introduced and learnt in Latinijada 1.

The purpose of the exercises is to practice writing, reading, text understanding and enrich children’s vocabulary. The topics are following modern trends and children are getting familiar with the very basic grammar rules. 

You can download Latinijada 2 from page Download [6-9]

Concept and general characteristics of this study material are given on page English/Engleski and post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4

Short guideline through the study material is presented in post How to use the study material from this site.

Friday, February 10, 2012

Latinijada 1 (Srpska verzija)


U Latinijadi 1 se deca upoznaju sa štampanim slovima latinice tj. abecede.

Na svakoj stranici na kojoj se uvodi novo slovo, dato je nekoliko primera reči koje sadrže to slovo. Zatim se vežba pisanje velikog i malog štampanog slova. Pri dnu stranice je dodata posebna vežba sa tim slovom.

Posle prvih petnaest slova dolazi Izazov u kome je napravljeno nekoliko vežbi sa tim slovima. Zatim se uvode nova slova, a  Izazov se pojavljuje posle seta od pet novih slova.

Latinijadu 1 možete preuzeti sa stranice Download [6-9].

Opšte karakteristike ovog obarazovnog materijala su date u delu Srpski/Serbian i poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4.

Kratko uputstvo o materijalu je u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Latinijada 1 (English version)


Print (block) letters of Serbian Latin alphabet are introduced in Latinijada 1.

A few examples of the words containing this letter are given on each page where a new letter has been introduced. Writing of small and capital letters can be practiced in the given exercises on the same page. One extra exercise with this letter is added at the end of this page.

After first fifteen letters there is Izazov (Challenge). In Izazov there are several exercises with the letters learnt. Subsequently, new letters are introduced and Izazov comes after a set of five letters.

You can download Latinijada 1 from page Download [6-9].

Concept and general characteristics of this study material are given on page English/Engleski and post Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4.

Short guideline through the study material is presented in post How to use the study material from this site.

Monday, February 6, 2012

Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4

Koncept obrazovnog materijala je sledeći: prvo su uvedena latinična slova (abeceda) u prve četiri vežbanke (Latinijada 1-4), a onda ćirilična slova (azbuka) u ostalim (Ćirilijada 1-4). Razlozi za to su dati u delu Srpski/Serbian.

U Latinijadi 1-2 i Ćirilijadi 1-2 su obradjena štampana slova, a u Latinijadi 3-4 i Ćirilijadi 3-4 pisana. To je naznačeno u podnaslovima svakog materijala (vidi Download [6-9]).

U Latinijadi 1 i 3 i Ćirilijadi 1 i 3 se upoznaju deca sa novim slovima. Na stranici gde se uvodi i vežba novo slovo dodata je i po jedna izdvojena vežbica za to slovo. Te vežbice se razlikuju od stranice do stranice da bi deci bilo zanimljivo. Nakon upoznavanja sa odredjenim brojem slova sledi ,,Izazov”. Tu su date vežbice sa slovima naučenim to tada.  

U Latinijadi 2 i 4 i Ćirilijadi 2 i 4 se vežbaju slova naučena u prethodnoj vežbanci.

Ideja celog materijala je da se radi sa pojmovima i rečenicama koje su bliske deci i da se izbegne suvoparno ponavljanje istih vežbi. Sve vežbe su koncipirane tako da budu što više u skladu sa novim trendovima (npr. pominjanjem SMS-a i slično). Više o konceptu je rečeno u delu Srpski/Serbian

Kratko uputstvo za korišćenje ovog materijala je dato u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

Concept of Latinijada 1-4 and Ćirilijada 1-4

A few words about the concept of the study material: First, Latin letters are introduced in the first four issues Latinijada 1-4. After that the Cyrillic letters are introduced in Ćirilijada 1-4. The reason for this approach is given on page English/Engleski.

The print (block) letters are introduced in Latinijada 1-2 and Ćirilijada 1-2, whereas the handwritten letters are exercised in Latinijada 3-4 and Ćirilijada 3-4. This is specified as well in the title of each material (see Download [6-9]).

In the issues Latinijada 1&3 and Ćirilijada 1&3 the letters are introduced. On the page where a new letter has been introduced and practised, there is one extra exercise with this letter. These exercises differ from page to page to make the material more interesting for children. After introduction of several letters, there is ‘Izazov’ (‘Challenge’). The exercises in ‘Izazov’ are made to practice the  letters learnt.

The letters learned are exercised further in Latinijada 2&4 and Ćirilijada 2&4.

The idea of the whole study material was to work with terms and sentences familiar to children and to avoid uninteresting repeating of the same exercises. The exercises are designed to be in line with modern developments (e.g. mentioning SMS etc.). More about the adopted concept you can find on page  English/Engleski.

Short guideline to this material you can access in post How to use the study material from this site.