Tuesday, February 21, 2012

Latinijada 4 (Srpska verzija)

U ovoj sveščici se vežbaju sva pisana slova srpske latinice (abecede) naučena u Latinijadi 3.

Poput Latnijade 2 u vežbama se obogaćuje rečnik dece uvodjenjem pojmova iz njihove sredine, poznavanja prirode i društva. Koriste se savremene teme i obradjuje se i elementarni pravopis.

Latinijadu 4 možete download-ovati na stranici Download [6-9], a pri dnu te strance su i rešenja ove sveske. Više o rešenjima se može pročitati u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment