Thursday, October 3, 2013

Štampanje obrazovnog materijala preko Slovca


Sav materijal na Slovcu možete besplatno preuzeti i koristiti za ličnu upotrebu. Ako Vam se dopadaju vežbanke, a nemate mogućnosti da ih odštamapate, Slovce Vam može pomoći u tome. Za više informacija kontaktirajte nas putem imejla slovceblog@gmail.com.

Printing the study material via Slovce


All study material on the Slovce website can be downloaded, printed and used for free for personal use. Do you like the material, but don’t you have the means to print it? Slovce can facilitate it for you. Just e-mail us for more information: slovceblog@gmail.com.