Sunday, November 29, 2015

SuperŠkola

SuperŠkola je učionica na internetu za đake 5-8. razreda čija je svrha da deci i roditeljima olakša učenje i praćenje gradiva od kuće.

Izrada sadržaja SuperŠkole je trajala oko 18 meseci, a u produkciju je bilo uključeno oko 40 ljudi, prevashodno nastavnika, lektora i recenzenata.

Osnovni sadržaj SuperŠkole su video lekcije iz 4 predmeta - Srpskog jezika, Matematike, Fizike i Hemije. Lekcije prosečno traju oko 10 minuta, a obogaćene su postupno rešenim zadacima, crtežima, animacijama, ispisima i eksperimentima. Bitno je napomenuti da ovih 700 lekcija u potpunosti prate plan i program Ministarstva prosvete Repblike Srbije, a da se SuperŠkola može (uz internet konekciju) koristiti na računaru, tabletu ili pametnom telefonu.

Osim video lekcija postoji dosta dodatnih sadržaja koji mogu biti od koristi đacima - elektronska komunikacija sa nastavnicima SuperŠkole koji u najkraćem mogućem roku rešavaju svaki đački problem, testovi za proveru znanja sa velikom bazom pitanja, testovi namenjeni pripremi mature, interaktivni periodni sistem elemenata, sažeta znanja iz matematike i video lekcije o praktičnom i sigurnom korišćenju računara i interneta.

Kako smo čuli od kreatora SuperŠkole, iskustva prošlogodišnjih korisnika su više nego dobra. SuperŠkola je u anketama o kvalitetu sadržaja dobila prosečnu ocenu 4,5, a čak 88% korisnika je reklo da će se i ove školske godine pretplatiti na SuperŠkolu.

Više informacija o SuperŠkoli možete pronaći na sajtu www.superskola.rs gde je moguće pogledati kako izgledaju video lekcije i ostale dodatne funkcionalnosti koje ova sjajna usluga nudi.
SuperŠkola funkcioniše po principu pretplate, a za ono što nudi, cene su veoma povoljne.


U saradnji sa SuperŠkolom, posetiocima  sajta Slovce je omogućeno 10% popusta na, već povoljne cene SuperŠkole. Prilikom pretplate, u polje "Oznaka promotera" upišite broj 1015 i sistem će vam automatski obračunati 10% popusta ili samo kliknite na baner SuperŠkole na stranici Oglasi/Ads.  

SuperŠkola

SuperŠkola is an internet classroom designed for children attending school in Serbia. More information is given in Serbian in post SuperŠkola.

Wednesday, November 4, 2015

Smotra čitalaštva ,,Čitalići 2016“ za decu u dijaspori

Autorski tim Čitalića i ove godine organizuje smotru čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići Slovca“.

Ko može da učestvuje ?
Mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako može da se učestvuje?
U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog književnog dela (knjige) sa sajta: http://www.childrenslibrary.org/icdl/AuthorList?lang=Serbian&ilangcode=en&ilang=English

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve grupe:
  • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu do 10 reči iz pesme (teksta) i ilustruju ih.
  • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme (teksta). U dnu svake stranice se doda kratak opis (latinicom ili ćirilicom) od najmanje jedne rečenice.

Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika.

Kako i kad se šalju radovi?
Za učestvovanje na smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:
  1. Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu, učitaju slike u neki besplatni alat tipa http://www.photosnack.com/ ili  http://slide.ly/ i sl.;
  2. Dostave link na imejl koordinatora slovceblog@gmail.com najkasnije do 2.4.2016. godine sa potpunim podacima autora (ime i prezime, škola/radionica, razred, imejl, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora);
  3. Uz link dostave i potpuno popunjenu skeniranu Izjavu o autoru (može se preuzeti ovde).


Svaka škola/radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji (osnovni i napredni nivo poznavanja jezika).

Selekcija radova i nagrađivanje
Komisija sastavljena od nastavnica srpskog jezika: Lidija Novakovic (Holandija), Ana Sebešćen (Švedska), Dragana Mijatović Jovanović (Holandija) će pregledati radove do 16. 04. 2016. godine.
Tri najbolja rada u svakoj grupi biće proglašena do 01. 05. 2016. i objavljena na sajtovima blog Slovce, ,,Čitalići 2016“ i u zborniku radova ,,Čitalići 2016“. Ovi radovi će biti nagrađeni poklonima i diplomama, koji će biti poslati na adresu škole.

Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.

Again open reading competition in Serbian language for children in diaspora

Reading competition in Serbian language ,,Čitalići Slovca“ for children studying Serbian abroad is open until April 2, 2016. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva ,,Čitalići 2016“ za decu udijaspori.