Thursday, January 1, 2015

Smotra čitalaštva ,,Čitalići 2015“ i za decu u dijaspori

Republička smotra čitalaštva ,,Čitalići 2015proširuje smotru i na dijasporu pod nazivom ,,Čitalići Slovca“. Kategorija ,,Čitalići Slovca“ je prilagođena nivou poznavanja srpskog jezika dece u dijaspori. Ova kategorija biće koordinirana preko bloga Slovce (www.slovce.com).

Ko može da učestvuje u kategoriji ,,Čitalići Slovca“?
U kategoriji ,,Čitalići Slovca“ mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 12 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako može da se učestvuje?
U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog književnog dela (knjige) sa spiska:

Knjige na ćirilici
Knjige na latinici
Poštovana deco
Plavi čuperak*
Ovde stanuju pesme
Smešne reči
Mrav dobrog srca*
Enca sa kredenca
Basne
Plavi žaket*
Pesme za decu (J.J. Zmaj)
Moj trolejbus
Antologija srpske priče za decu
Ma šta mi reče
Antologija srpske poezije za decu

Jež

Lepo je sve što je malo

Ježeva kućica

Plavi čuperak u garavom sokaku*

Čitanka za predškolce

Od slova do snova

* Složeniji tekstovi

Tekstovi se mogu naći na sajtu http://scc.digital.bkp.nb.rs/collection/decije.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve grupe:

  • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika

Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu pet reči iz pesme (teksta) i ilustruju ih.


  • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika

Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme (teksta). U dnu svake stranice se doda kratak opis (latinicom ili ćirilicom) od najmanje jedne rečenice.

Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika.

Kako i kad se šalju radovi?
Za učestvovanje na smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:

  1. Preuzmu i kompletno popune formular za učestvovanje u kategoriji ,,Čitalići Slovca“;
  2. Skeniraju formular i rad svakog učenika pojedinačno i pošalju ih u pdf-formatu na imejl: slovceblog@gmail.com do 1. marta 2015. godine. Radovi sa nepotpunim formularima neće biti uzeti u obzir.

Selekcija radova i nagrađivanje
Komisija sastavljena od nastavnica srpskog jezika: Maja Radoman Cvjetićanin (Srbija), Ana Sebešćen (Švedska), Dragana Mijatović Jovanović (Holandija) će pregledati radove do 15. marta 2015. godine.

Svim učesnicima će biti poslate diplome za učešće na smotri.

Tri najbolja rada u svakoj grupi biće proglašena do 1. aprila 2015. i objavljena na sajtovima blog Slovce, ,,Čitalići 2015“ i u zborniku radova ,,Čitalići 2015“. Ovi radovi će biti nagrađeni poklonima, koji će biti poslati na adresu škole.

Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.

Reading competition in Serbian language organized also for children in diaspora

Reading competition in Serbian language ,,Čitalići 2015opened a category ,,Čitalići Slovca“ for children studying Serbian abroad. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com) and it is open until March 1, 2015. The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva ,,Čitalići 2015“ i za decu u dijaspori.