Monday, December 9, 2019

,,Čitalići Slovca 2020.“- smotra čitalaštva za decu u dijaspori

Nove informacije 24/3/2020:
Zbog Korona virusa mnoge škole širom sveta su zatvorene. Nastava se većinom održava onlajn. U slučaju da ste odlučili da nastavite sa časovima srpskog za decu u dijaspori na ovakav način, ,,Čitalići Slovca” vam omogućavaju da svoje radove sa nama podelite.

Organizatori ,,Čitalići Slovca” pozivaju sve nastavnike i decu, koji žele da učestvjuju i ove godine na konkursu, da svoje radove pošalju do novog roka odnosno do 1. juna 2020. Pravila za slanje se nalaze u nastavku.

Komisija će radove pregledati u roku od mesec dana po završetku konkursa i objaviti rezultate.

************************
Smotra čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići Slovca” organizuje se i u 2020. godini uz podršku sajta „Slovce”.


Ko može da učestvuje?
Smotra je namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.


Kako se učestvuje?
Pažnja: Zadatak je ove godine izmenjen.

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve kategorije:

Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika kreiraju rad Slikovnu mapu putovanja odabranog književnog junaka; 

Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave Društvenu igru sa temom putovanja junaka odabrane knjige/teksta srpskog pisca (igra treba da sarži šemu, pravila i dodatne napomene ako su potrebne)


U slučaju da je više dece radilo na jednom radu, nastavnik može da prijavi taj rad kao grupni rad. Prilikom prijave naznačiti u koju kategoriju taj grupni rad spada: osnovni ili napredni nivo poznavanja srpskog jezika.


Kako se šalju radovi?
Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:


1. Naprave rad u pdf-fajlu na sledeći način:
 • Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu.
 • Dodaju na kraju svakog rada popunjenu i skeniranu Izjavu (saglasnost) o autorstvu/ učestvovanju: LINK će biti kasnije objavljen.
 • Sve stranice rada i Izjavu o autorstvu/ učestvovanju pretvore u JEDAN pdf fajl npr. pomocu alata: https://jpg2pdf.com/

2. Popune prijavu za svakog učesnika ili grupu i pošalju rad.
 • Prijava i slanje radova preko linka: https://forms.gle/31QYcoq7SM7PRoEL6 
 • Za prijavu su potrebni sledeći podaci: ime i prezime učesnika, škola/radionica, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora.

VAŽNO:
 • Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji.
 • Poslednja strana rada treba da bude skenirana/ fotografisana Izjava o autorstvu/ učestvovanju, koja je dostupna za preuzimanje ovde.
 • Ako je rad grupni, na kraju rada treba da budu Izjave o autorstvu/ učestvovanju SVIH učesnika pojedinačno.
 • Radovi bez Izjave o autorstvu/ učestvovanju ne mogu da učestvuju na smotri.

Komisija će pregledati radove do kraja maja 2020. godine i proglasiti po tri najbolja rada u svakoj grupi, koji će biti objavljeni na sajtovima Slovce i Čitalići. Svi nagrađeni učenici će dobiti diplome i prigodne poklone.

Do kad mogu da se pošalju radovi?
Rok za dostavu radova i prijavljivanje je 3. april 2020.
 
Informacije
Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com ili citalici.pisalici@gmail.com.

Privatnost
Za politiku privatnosti na sajtu Slovce posetite stranicu: http://slovce.blogspot.com/p/srpski-serbian.html

“Čitalići Slovca 2020“ - reading competition for children in Serbian language

Update 24/03/2020: Because of the Coronavirus lots of schools worldwide are closed. In case some teachers give online lessons and the children would still like to participate in the reading competition, we decided to move the deadline to June, 1. You can read more on Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2020“

**********************************

Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca“ for children studying Serbian living abroad is open until April 3, 2020. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2020“

Friday, May 10, 2019

Rezultati pete smotre čitalaštva za dijasporu ,,Čitalići Slovca’’

Peta smotra čitalaštva za dijasporu ,,Čitalići Slovca’’ je završena. Prelepi dečiji radovi su stigli iz celog sveta. Komisija je i ove godine odlučila da nagradi više radova nego što je prvobitno bilo planirano. Hvala svima koji su učestvovali na uloženom trudu i divnim radovima, koje su poslali.

U nastavku bloga je dat samo spisak škola i broj radova nagrađenih u svakoj kategoriji zbog čuvanja privatnosti učesnika konkursa. Nagrađeni učesnici će biti obavešteni preko svojih nastavnika.

Radovi su ove godne podeljeni u četiri kategorije i u tim kategorijama su i nagrađeni.

Osnovni nivo individualni radovi
1. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)                                        
2. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (2 rada)      
3.mesto:
Škola srpskog jezika pri srpskom centru Medington, Australija (1 rad) 
Škola srpskog jezika i kulture Ivo Andrić, Norveška (2 rada)                                     

Osnovni nivo grupni radovi
1. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)        
2. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)        
3. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (2 rada)                      

Napredni nivo individualni radovi
1. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)  
2. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (2 rada)        
3. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (2 rada)        

Napredni nivo grupni radovi
1. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)  
2. mesto:
Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)  
Škola srpskog jezika i kulture Ivo Andrić, Norveška (1 rad)       
3. mesto:
Škola srpskog jezika pri pravoslavnoj crkvi ,,Svete Trojice”, Pert, Australija (2 rada)        Results of the fifth reading competition in Serbian for children in diaspora


The fifth reading competition in Serbian language for children in diaspora “Čitalići Slovca” has finished in April 2019. Website Slovce received a lot of magnificent children’s works all over the world.

The results of the competition are given in Serbian in blog: Rezultati pete smotre čitalaštva za dijasporu ,,Čitalići Slovca’’.

Saturday, December 8, 2018

,,Čitalići Slovca 2019.“- smotra čitalaštva za decu u dijaspori


Smotra čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići Slovca” organizuje se i u 2019. godini uz podršku sajta „Slovce”.


Ko može da učestvuje?
Smotra je namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?
Pažnja: Propozicije takmičenja su ove godine nešto izmenjene.

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve kategorije:
 • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika kreiraju rad Obuci srpskog književnog junaka sa popisom najmanje 10 njegovih najbitnijih osobina;
 • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave Katalog književnog junaka odabrane pesme (teksta) srpskog pisca (popis imena azbučnim redom, ilustracija junaka i najmanje 10 najznačajnijih osobina svakog od odabranih likova).


U slučaju da je više dece radilo na jednom radu, nastavnik može da prijavi taj rad kao grupni rad. Prilikom prijave naznačiti u koju kategoriju taj grupni rad spada: osnovni ili napredni nivo poznavanja srpskog jezika.

Kako se šalju radovi?
Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:

1. Naprave rad u pdf-fajlu na sledeći način:
2. Popune prijavu za svakog učesnika ili grupu i pošalju rad.

VAŽNO:
 • Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji.
 • Poslednja strana rada treba da bude skenirana/ fotografisana Izjava o autorstvu/ učestvovanju, koja je dostupna za preuzimanje na sajtu Slovce ili na sajtu Čitalići.
 • Ako je rad grupni, na kraju rada treba da budu Izjave o autorstvu/ učestvovanju SVIH učesnika pojedinačno.
 • Radovi bez Izjave o autorstvu/ učestvovanju ne mogu da učestvuju na smotri.

Komisija će pregledati radove do kraja maja 2019. godine i proglasiti po tri najbolja rada u svakoj grupi, koji će biti objavljeni na sajtovima Slovce i Čitalići. Svi nagrađeni učenici će dobiti diplome i prigodne poklone.

Do kad mogu da se pošalju radovi?
Rok za dostavu radova i prijavljivanje je 2. april 2019.
  
Informacije
Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.

Privatnost
Za politiku privatnosti na sajtu Slovce posetite stranicu: http://slovce.blogspot.com/p/srpski-serbian.html

“Čitalići Slovca 2019“ - reading competition for children in Serbian language


Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca“ for children studying Serbian living abroad is open until April 2, 2019. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu udijaspori ,,Čitalići Slovca 2019“