Monday, April 2, 2012

,,Frazice” pogodne i za decu iz Srbije


Frazice mogu da koriste deci i kao mali priručnik za učenje izraza na engleskom jeziku (ili na nekom drugom jeziku) pomoću fraza na srpskom. Zato ovaj materijal mogu da koriste i jednojezična deca, koja odrastaju u Srbiji, za učenje fraza na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku. Postoji samo par pojmova koji su tipični za Srbiju (npr. burek). Tekst sa tim pojmom možete zameniti nekim pojmom tipičnim za englesko ili neko drugo govorno područje.

Uputstvo

- Za učenje i vežbanje engleskog jezika:

Deca prvo pročitaju desnu kolonu (srpsku verziju fraze) i u levoj nadju adekvatan prevod na engleski jezik.


- Za učenje i vežbanje nekog drugog jezika, koji nije engleski:

Upišite prevod srpskog izraza na liniju u levoj koloni (ispod engleske verzije teksta). Kad dete pročita izraz u na srpskom u desnoj koloni, u levoj može da nadje adekvatan prevod na drugi jezik.


Frazice se nalaze na stranici Download [9+], a kako ih odštampati u najzgodnijem formatu možete pročitati u poruci Kako koristiti Frazice .

'Frazice' suitable also for children in Serbia


Frazice can be used also as a small study material to learn phrases in English (or another language) by using phrases in Serbian. Therefore, this material can be used also by children growing up in Serbia to learn phrases in English or some other language. There are just a couple of typical Serbian terms (like ‘burek’). These terms you can substitute by some other terms typical for English-speaking area or some other area.

Guideline

- To learn and practise English:

First, children read the right column (Serbian version of a phrase). Then they can read the English version of this phrase in the left column.

- To learn and practise other language:

Write down the translation of the Serbian phrase on the line in the left column (under the English text). When a child reads the phrase in Serbian, he/she can find the translation of this text in the other language in the left column.

Frazice you can find on page Download [9+]. How to print them you can read in post  How to use Frazice.