Monday, November 20, 2017

Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2018.“

Smotra čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići slovca” organizuje se i u 2018. godini uz podršku sajta „Slovce”.

Za koga?
Mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?
U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve grupe:
  • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu do 10 reči iz pesme (teksta) i ilustruju ih.
  • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme/teksta. U dnu svake stranice se doda kratak opis (ćirilicom ili latinicom) od najmanje jedne rečenice.

Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika.

Kako i kad se šalju radovi?
Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:
1.   Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu, naslove imenom takmičara i brojem strane -  npr. Jelena_1str.
2.   Pošalju ih na imejl koordinatora slovceblog@gmail.com najkasnije do 25.3.2018. godine sa potpunim podacima autora (ime i prezime, škola/radionica, razred, imejl, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora);
3.   Popalju na imejl koordinatora i potpuno popunjenu skeniranu Izjavu o autoru (može se preuzeti ovde).


Selekcija radova i nagra|ivanje
Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji. Komisija će pregledati radove do 11. 04. 2018. godine. Tri najbolja rada u svakoj grupi biće proglašena do 21. 05. 2018. i objavljena na sajtovima blog Slovce I blog Čitalići .  Svi pohvaljeni i nagrađeni učenici dobiće diplome koje Organizator dostavlja mentorima zajedno sa knjigama za nagrađene.


Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.Reading competition for children in Serbian language ,,Čitalići Slovca 2018“

Reading competition in Serbian language ,,Čitalići Slovca“ for children studying Serbian abroad is open until March 25, 2018. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2018“