Tuesday, November 27, 2012

Novi gedžet za prevode na Slovcu

Na Slovcu je sa desne strane postavljen novi gedžet ‘Translate’ pomoću koga možete prevesti informacije sa sajta na neki od jezika koji su ponuđeni. Kliknite na padajući meni i izaberite jedan od jezika.

Za sad nije moguće dobiti prevod svake poruke, odnosno prevodi se tekst na engleskom, dok tekst na srpskom uglavnom  ostaje u originalu i prevodi nisu potpuno korektni, ali daju osnovnu ideju o čemu se radi na sajtu. 

New gadget on Slovce: Translate

A new gadget ‘Translate’ has been installed on the right-hand side of site Slovce. You can use it to translate text of the site to one of the languages given in the menu of the gadget. Of course, the translation is not perfect. 

At the moment it is not possible to translate all messages,i.e. English text has been translated whereas text in Serbian usually stays in original version and the translation is often not completely correct, but it gives an impression about the mayor topics of the site. 

Monday, November 26, 2012

Azbukica 2 i Ćirilijada 3

Tema Azbukica 2 Ćirilijada 3 je ista. Deca  se u ovim izdanjima upoznaju sa pisanim slovima ćirilice. Izdanja se razlikuju se po tome što se u Azbukici 2 deca upoznaju sa pisanim slovima ćirilice po azbučnom redosledu dok je u Ćirilijadi 3 redosled slova napravljen uglavnom kako da je deci lakše da pišu. 

Kao i u Azbukici 1 tako je i u Azbukici 2 napravljen je Izazov+ na kraju vežbanke gde se uvodi i/ili vežba jednostavna gramatika radjena u prethodnim izdanjima:  Azbukica 1Ćirilijada 1 Ćirilijada 2.

Možete da izaberete Azbukicu 2 ili Ćirilijadu 3 za upoznavanje sa pisanim ćiriličnim slovima ili da Azbukicu koristite, na primer, za kontrolni rad. Posle Azbukice 2 preporučuje se da se popuni Ćirilijada 4 kako bi deca uvežbala pisana slova ćirilice, a i srela se sa novim gramatičkim pojmovima.

Azbukicu 2 možete preuzeti sa stranice Download [6-9] i koristiti kao i druge vežbanke (vidi: Kako koristiti materijal sa ovog sajta). U dnu iste stranice se nalaze i rešenja Azbukice 2.


Azbukica 2 vs. Ćirilijada 3

The topic of Azbukica 2 and Ćirilijada 3 is the same. In both issues children are getting familiar with Cyrillic handwritten letters.The difference between these issues is that Cyrillic handwritten letters are introduced in alphabetical order in Azbukica 2 whereas in Ćirilijada 3 these letters are introduced following the complexity in the writing of each letter. 

As in Azbukica 1Izazov+ has been added at the end of Azbukica 2 . In Izazov+ children are getting familiar with the simple grammar terms and/or practice grammar already introduced in the previous issues: Azbukica 1Ćirilijada 1 and Ćirilijada 2 .

You can choose between Azbukica 2 and Ćirilijada 3  or you can use for instance Azbukica 2 as a test material. After Azbukica 2 it is recommended to proceed to Ćirilijada 4 to exercise the hadwritten Cyrillic letters as well as to get familiar with the rest of the grammar terms.

Azbukica 2 can be downloaded from page Download [6-9] and used as other issues (see: How to use the study material from this site). At the end of the same page you can find the solutions of Azbukica 2.

Sunday, November 18, 2012

Novo: Azbukica 2

Azbukica 2 je izdanju u kome se deca upoznaju sa pisanim slovima srpske ćirilice po azbučnom redosledu. Ovo izdanje možete koristiti u kombinaciji sa Ćirilijadom 3 i posle vežbanja Ćirilijade 2.

Ova izdanja se nalaze na stranici Download [6-9]. Na istoj stranici se nalaze i rešenja Azbukice 2.

Uskoro: Više o Azbukici 2.

New: Azbukica 2

Azbukica 2 is the issue made for the children to get familiar with the handwritten letters of Serbian Cyrillic in alphabetical order. This issue can be used in a combination with Ćirilijada 3 and after Ćirilijada 2

These issues can be downloaded form page Download [6-9]. At the same page there are the solutions of these issues.


Soon: More about Azbukica 2.

Thursday, November 15, 2012

Specijalni poziv za škole srpskog jezika u dijaspori

Slovce poziva škole (dopunske nastave) srpskog jezika u inostranstvu da postave besplatan oglas na ovom sajtu.

Kako reklamirati školu?

        Za to pošaljite Vaš oglas na e-mail slovceblog@gmail.com. Za više informacija pročitajte  

        i/ili
       Za to pošaljite zahtev i eventualno bener na slovceblog@gmail.com .

Zašto reklamirati školu?

Iako se sve više škola srpskog jezika u svetu zatvara, ipak ima još škola koje rade. One se skoro svake godine susreću sa neizvesnošću da li će opstati sledeće godine zbog malog broja učenika. 

I dalje postoji izvestan broj roditelja širom sveta koji bi rado želeli da upišu decu u školu srpskog jezika, ali su informacije o tim školama često vrlo ograničene ili ih nema uopšte. Ponekad se pojave članci u novinama o školama srpskog jezika u dijaspori, ali često izostane adresa škole, kontakt telefon, a ako škola nema svoj sajt, gotovo je nemoguće pronaći je. To je vrlo obeshrabrujuće za roditelje koji su se tek preselili u novi grad i nisu u kontaktu sa drugim ljudima iz bivše Jugoslavije.

U današnje vreme, u eri interneta, imate mogućnost da reklamirate svoju školu besplatno online na Slovcu i da promovišete ono što radite. Svakim danom sve više ljudi posećuje Slovce i zbog toga se Slovce često pojavljuje na prvoj stranici na pretraživačima, tako da zainteresovani mogu na lak način da dođu do informacija o Vašoj školi.  

Special call for Serbian language schools in diaspora

Slovce calls on Serbian language schools (for children) abroad to advertise and promote their school (curriculum) for free on Slovce website.

How to advertise on Slovce?
 • You can post an ad on Slovce page Oglasi/Ads.
To do so, you can send your ad to slovceblog@gmail.com.
For more info, please, read Rules for posting an ad on Slovce

and/or
 • You can place a link, with or without a banner, on Slovce page Linkovi/ Links.
      To do so, you can send a request and a banner to slovceblog@gmail.com.

Why to advertise and promote your school?

Despite the fact that more and more Serbian language schools abroad are closing down, there are still some active schools. These schools face yearly decreasing numbers of pupils. This trend threatens their continued existence. 

On the other hand, there are quite some  parents all over the world who would like their children to attend Serbian language courses. The problem is that information about these schools is often limited available or not available at all. Sometimes an article about a Serbian language school abroad is published, but without contact information. If this school does not have a website of its own, it is almost impossible to find the school.

This lack in information about Serbian language schools is very discouraging for parents who moved from one place to another abroad and who are not (yet) in contact with people from former Yugoslavia to obtain some information.

Slovce now offers schools and parents a helping hand. Via Slovce, schools can advertise and promote their curriculum on the world-wide web for free. More and more people are visiting Slovce every day and Slovce appears in search results often on the first page. If you post an ad on Slovce, people interested in Serbian language schools abroad will find you.Wednesday, November 14, 2012

Pravila za davanja oglasa na Slovcu

Za davanje oglasa važe sledeća pravila:
 • Oglas mora da bude u vezi sa srpskim jezikom (ili nekim od slovenskih jezika sa podneblja bivše Jugoslavije).
 • Oglas može da bude na srpskom (ili nekim od slovenskih jezika sa podneblja bivše Jugoslavije), engleskom i/ili holandskom jeziku.
 • Oglas je besplatan ukoliko je oglas potražnje (npr. tražite nastavnika jezika, knjige i sl.), reklamirate neku nekomercijalnu aktivnost u vezi sa jezikom ili školu jezika u dijaspori.
 • Komercijalno oglašavanje na ovom sajtu će biti uskoro moguće.
 • Tekst Vašeg oglasa pošaljite slovceblog@gmail.com
 • Slovce zadržava pravo da ne objavi oglas ukoliko je neprimerene sadržine ili ne odgovara pravilima pomenutim gore.
 • Ako tekst oglasa odgovara pomenutim pravilima, oglas će biti objavljen što je pre moguće.
Oglas će biti objavljen na stranici Oglasi / Ads.

·    

Rules for posting an ad on Slovce

To post an ad the following rules apply:
 • The topic of the ad must have something to do with Serbian language (or any other Slavic language in former Yugoslavia).
 • The ad can be in Serbian (or any other Slavic language in former Yugoslavia), English and/or Dutch language.
 • The ad is free of charge if your ad is a wanted ad (i.e. if you are in search of a language teacher, a language book, etc.), or if your ad advertises a non-commercial language activity or a school in diaspora.
 • Commercial advertising will be available soon.
 • Text of your ad must be sent to slovceblog@gmail.com.
 • Slovce reserves the right to refuse your ad if the content is inappropriate or does not comply with the rules given above.
 • If your text complies with the rules, Slovce will post your ad as soon as possible.
The ad wil be published on the page Oglasi / Ads.


NOVO: Oglasi na Slovcu

Dodata je nova strana sa oglasima na sajtu Slovce. Na toj strani možete da postavite svoj oglas. Pravila za oglašavanje biće data u sledećoj poruci.

NEW: Ads on Slovce

Slovce has introduced a new page with ads. On this page you can post your ad(s).
The rules for posting an add will be given in the next post.

Saturday, November 3, 2012

Novo: Niz

Niz je novo izdanje u kome deca mogu da vežbaju redosled azbuke i abecede. To je važno zbog toga što azbuka i abeceda imaju različit redosled slova, a i zbog toga što se ova pisma razlikuju od pisama drugih jezika.

Poznavanje redosleda azbuke i abecede napamet je važno pri uporebi rečnika, telefonskog imenika, pa čak i nekih online informacija, koje su tako organizovane. 


Niz se nalazi na stranici Download [6-9] odakle se može preuzeti.New: Niz

Niz is a new issue on this site. It is meant for children to practice in an interesting way Latin and Cyrillic alphabetical order of letters. This is because these two alphabets differ from each other and also from the alphabets of other languages. 

To know alphabetical order by heart is important to be able to use dictionaries, phone books, even some online information ordered in that way.

Niz is posted on page Download [6-9] where you can download it.


Thursday, November 1, 2012

Azbukica 1 i Ćirilijada 1

Azbukica 1 i Ćirilijada 1 sadrže iste elemente. Razlikuju se po tome što se u Azbukici 1 deca upoznaju sa štampanim slovima ćirilice po azbučnom redosledu dok je u Ćirilijadi 1 redosled slova napravljen uglavnom kako da je deci lakše da pišu. 

Pošto u Azbukici 1 neki samoglasnici (O i U) dolaze tek na kraju vežbanke, napravljen je i Izazov+. Tu se deca upoznaju sa rastavljanjem na slogove i ostalim gramatičkim pojmovima poput imenica i glagola, koji se u Ćirilijadi 1 uvode ranije.

Možete da izaberete bilo koje od ova dva izdanja za upoznavanje sa ćiriličnim slovima ili da Azbukicu koristite, na primer, za kontrolni rad. Posle Azbukice 1 preporučuje se da se popuni Ćirilijada 2 kako bi deca uvežbala štampana slova ćirilice, a i srela se sa novim gramatičkim pojmovima.

Azbukicu 1 možete preuzeti sa stranice Download [6-9] i koristiti kao i druge vežbanke (vidi: Kako koristiti materijal sa ovog sajta). U dnu iste stranice se nalaze i rešenja Azbukice 1.

Ime ‘Azbukica’

Ideja je bila da naziv ovog izdanja bude deminutiv of reči Azbuka. Mišljenja su podeljena da li se pravilno kaže Azbučica ili Azbukica kao što je i slučaj kod, na primer, reči rukica-ručica. Pošto nije uobičajeno da se pravi deminutiv od reči Azbuka, izabrano je da u naslovu knjige stoji ‘Azbukica’ kao specifična tvorevina i naziv koji se lako može upamtiti.

Azbukica 1 vs. Ćirilijada 1

Azbukica 1 and Ćirilijada 1 contain the same elements. The difference between these issues is that Cyrillic block letters are introduced in alphabetical order in Azbukica 1 whereas in Ćirilijada 1 these letters are introduced following the complexity in the writing of each letter. 

Since some consonants (O and U) are introduced at the end of the issue in Azbukica 1, Izazov+ has been added. In Izazov+ children are getting familiar with the syllables and other grammar terms.

You can choose between these two study materials or you can use for instance Azbukica 1 as a test material. After Azbukica 1 it is recommended to proceed to Ćirilijada 2 to exercise the block Cyrillic letters as well as to get familiar with the rest of the grammar terms.

Azbukica 1 can be downloaded from page Download [6-9] and used as other issues (see: How to use the study material from this site).At the end of the same page you can find the solutions of Azbukica 1.

The name ‘Azbukica’

The idea was to name this issue by a diminutive of the word ‘Azbuka’(the name of the Cyrillic alphabet). However the opinions about the correct word of Azbuka’s diminutive differ. Is it correct Azbučica or Azbukica as in the case of rukica-ručica? Since it is unusual to make and use the diminutive of the word ‘Azbuka’, it has been chosen the name ‘Azbukica’ as a special given name that is easy to remember.