Saturday, November 5, 2022

Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2023“

Smotra čitalaštva za dijasporu ,,Čitalići Slovca 2023” organizuje se i u školskoj 2022/2023. godini uz podršku sajta „Slovce”.

Ko može da učestvuje?

Smotra je namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?

Pažnja: Zadatak je i ove godine izmenjen!

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru. U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od kategorija:

Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika

Zadatak: Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika crtaju svoju zamisao omiljenog junaka slovenske mitologiije i sve što on nosi sa sobom uz obeležavanje naziva najvažnijih predmeta, kao i najmanje tri osobine junaka/bića.

Napredni nivo poznavanja srpskog jezika

Zadatak: Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika osmišljavaju, crtaju i opisuju Slikovni katalog doma odabranog bića slovenske mitologije.

Izgled doma:

- spoljašnji izgled: mesto gde se nalazi, okruženje, da li stanuje sam ili u grupi i sl;

- unutrašnji izgled: osmisli kako izgleda pokućstvo, posuđe, ukrasi, koje prostorije i čemu služe;

- prikaži odeću koju nose, naoružanje, nakit i sl.

Napomena: Crtež ne mora da bude umetničko delo, već treba da nam pokaže da deca poznaju osobine i odlike likova slovenske mitologije (Ne očekujemo sličice Diznijevih junaka!).

 

Radovi mogu da se prijave kao individualni ili grupni. U slučaju da je više dece radilo na jednom radu, nastavnik može da prijavi taj rad kao grupni rad.  

Kako se šalju radovi?

Pažnja: Način slanja radova je ove godine izmenjen!

Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika:

 • Obaveste koordinatora pre 1.marta 2023. da žele da učestvuju na smotri slanjem imejla na slovceblog@gmail.com. Koordinator će im obezbediti digitalni prostor za prijavu i slanje radova i poslaće im detaljno uputsvo za prijavljivanje učesnika i slanje radova.
 • Slikaju ili skeniraju svaki rad i naprave .pdf ili .jpeg fajl za svaki rad posebno (1 rad=1 fajl). U imenu fajla naznače ime autora (ili prvog autora ako je grupni rad) i kategoriju u kojoj učestvuje.
 • Slikaju ili skeniraju popunjenu i potpisanu Izjavu o autoru, koja se može preuzeti ovde. U imenu fajla staviti ime učenika. Za grupne radove potpisati Izjavu o autoru za svakog učenika pojednačno. Radovi bez Izjave o autoru ne mogu da učestvuju na Smotri.

 

Do kad mogu da se pošalju radovi?

Rok za dostavu radova je 3. april 2023.

Rezultati

Komisija će pregledati radove do kraja maja 2023. godine i proglasiti po tri najbolja rada u svakoj kategoriji, koji će biti objavljeni na sajtovima Slovce i Čitalići. Svi nagrađeni učenici će dobiti diplome i prigodne poklone.

Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com ili citalici.pisalici@gmail.com.

Privatnost

Za politiku privatnosti na sajtu Slovce posetite stranicu: http://slovce.blogspot.com/p/srpski-serbian.html

Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca 2023“

Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca“ for children studying Serbian and living abroad is open until April 3, 2023. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2023“

Saturday, May 21, 2022

Rezultati smotre ,,Čitalići Slovca 2022’’

Kao i ranije, i ove godine su nas deca opet obradovala mnoštvom lepih i kreativnih radova.

U nastavku, zbog privatnosti učesnika, je dat samo pregled škola koje su osvojile nagrade po kategorijama, a nastavnici će biti posebno obavešteni imejlom o kojim se autorima radi. Autori ostalih radova će dobiti zahvalnice.

Osnovni individualni nivo

1.mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Alonte, Italija (1 rad)

2. mesto Srpska dopunska škola, Stavanger, Norveška (2 rada)

3. mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Alonte, Italija (1 rad); Srpska dopunska škola, Stavanger, Norveška (2 rada); Dopunska škola na srpskom jeziku, Ajslingen, Nemačka (1 rad)

 

Osnovni grupni nivo

1. mesto –  

2.mesto Dopunska škola na srpskom jeziku, Rojtlingen, Nemačka (1 rad)

3. mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Tori di Kvartezolo, Italija (1 rad) i Dopunska škola na srpskom jeziku, Ajslingen, Nemačka (1 rad)

 

Napredni individualni nivo

1.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)

2.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)

3.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (3 rada)

 

Napredni individualni nivo

1.mesto Srpska škola, Hesen, Nemačka (1 rad)

2. mesto Srpska dopunska škola ,, Sveti Sava”, Roverto, Italija (1 rad) i Srpska dopunska škola ,, Sveti Sava”, Vićenca, Italija (1 rad)

3. mesto Dopunska škola na srpskom jeziku, Kirhajm, Nemačka (1 rad) i Dopunska škola na srpskom jeziku, Ulm, Nemačka (1 rad)

Results reading competition ,,Čitalići Slovca 2022’’

We would like to thank all participants of the reading competition "Čitalići Slovca 2022" for beautiful works. The results of the reading competition are published in other post in Serbian language.

Thursday, December 23, 2021

Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2022“

Smotra čitalaštva za dijasporu ,,Čitalići Slovca 2022” organizuje se u 2022. godini uz podršku sajta „Slovce”.

Ko može da učestvuje?

Smotra je namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?

Pažnja: Zadatak je i ove godine izmenjen!

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka

http://www.childrenslibrary.org/icdl/AuthorList?lang=Serbian&ilangcode=en&ilang=English

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od kategorija:

 • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika

Zadatak: Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika kreiraju najmanje 3 obeleživača za knjigu/knjige odabranog pisca.

 • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika

Zadatak: Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika osmišljavaju Organizacionu listu žurke jednog pisca sa svim pratećim propagandnim materijalom (pozivnica, plakat, tekst objave događaja, spisak aktivnosti za animiranje gostiju).


Radovi mogu da se prijave kao individualni ili grupni. U slučaju da je više dece radilo na jednom radu, nastavnik može da prijavi taj rad kao grupni rad.  

Kako se šalju radovi?

Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:

1. Naprave rad u pdf-fajlu na sledeći način:

 • Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu.
 • Dodaju na kraju svakog rada popunjenu i skeniranu Izjavu o autoru: (preuzeti ovde ili ovde).
 • Sve stranice rada i Izjavu o autoru pretvore u JEDAN pdf fajl npr. pomoću alata: https://jpg2pdf.com/

2. Popune prijavu za svakog učesnika ili grupu i pošalju rad.

 • Prijava i slanje radova preko linka.
 • Za prijavu su potrebni sledeći podaci: ime i prezime učesnika, škola/radionica, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora.
 • Naznačiti u koju kategoriju rad spada: osnovni ili napredni nivo poznavanja srpskog jezika, i da li je rad individualni ili grupni.

VAŽNO:

 • Uz svaku prijavu priložite samo JEDAN fajl tj. JEDAN link (ne više fajlova ili linkova odjednom).
 • Izjava o autoru mora da bude sastavni deo rada koji se predaje. Izjava o autoru je dostupna za preuzimanje (ovde ili ovde). Ako je rad grupni, na kraju rada treba da budu Izjave o autoru svakog učesnika pojedinačno. Radovi bez Izjave o autoru ne mogu da učestvuju na smotri.
 • Ako je pdf rad na Vašem disku i delite link na taj rad, podelite taj link sa svima (npr. Get link / Anyone with the link) kako bi svi članovi komisije mogli da otvore fajl. Jedino komsija će moći da pristupi radovima.  

Do kad mogu da se pošalju radovi?

Rok za dostavu radova je 8. april 2022.

Rezultati

Komisija će pregledati radove do kraja maja 2022. godine i proglasiti po tri najbolja rada u svakoj grupi, koji će biti objavljeni na sajtovima Slovce i Čitalići. Svi nagrađeni učenici će dobiti diplome i prigodne poklone.

Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com ili citalici.pisalici@gmail.com.

Privatnost

Za politiku privatnosti na sajtu Slovce posetite stranicu: http://slovce.blogspot.com/p/srpski-serbian.html 

Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca 2022"

Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca“ for children studying Serbian and living abroad is open until April 8, 2022. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2022“