Tuesday, February 5, 2013

Novo: Srce života

Nazivi rodbinskih veza u srpskom jeziku su vrlo raznovrsni i često zbunjujući, pogotovo za decu i strance koji uče srpski jezik. Većina nastavnika srpskog jezika na pitanje stranaca da im objasne rodjačke odnose u srpskom jeziku,  kaž,, To je komplikovano.” pre nego što počnu sa objašnjavanjem. I jeste komplikovano, ali može da se napravi lakšim za učenje.

Zato je Slovce objavilo pojednostavljenu verziju najbližih odnosa u porodici (uključujući pretke i potomke) pod nazivom Srce života. U ovom izdanju grafički su prikazani odnosi sa najbližom rodbinom. Pored toga, dati su i engleski nazivi. Tako se lako i uočava kompleksnost u srpskim nazivima rodbinskih veza. Jedan engleski naziv, na primer ‘uncle’, može da se prevede na srpski kao ‘stric’, ‘ujak’ ili ‘teča’ zavisno od toga da li je to rodjak sa mamine ili tatine strane, da li je krvni srodnik ili je ta osoba putem braka postala deo rodbine.

Raznovrsnost u srpskim nazivima čini jezik bogatim, ali istovremeno i teškim za učenje. Zbog toga su u Srcu života prikazani samo najbliži rodjački odnosi i oni koji se najčešće koriste. Ovo izdanje je namenjeno starijoj deci i odraslima. Može se preuzeti sa stranice Download[9+] i isprintati u vidu postera veličine A3.

New: Heart of life

There is a huge variety of names of relatives in Serbian language. This is very confusing to children and foreigners studying Serbian. When the foreigners ask their Serbian language teacher to explain it, the teacher usually comments ‘It is complicated.’ before starting explaining. And it is complicated, but it can be made easier to learn.

Therefore Slovce published the simplified version of the family tree with the closest relatives as well as ancestors and descendants. The issue is called Heart of life (Srce života in Serbian). The family relations are graphically presented. English and Serbian names of the relatives are shown. This also illustrates the complexity of Serbian names for relatives. For instance, ‘uncle’ can be translated as ‘stric’, ‘ujak’ or ‘teča’ in Serbian. That depends if this relative is coming from the mother’s or father’s part of the family and if he is a relative by blood or by marriage.

This variety of Serbian names for relatives makes the language rich, but at the same time difficult to learn. Therefore, the Heart of life shows only the closest and most often used names for the relatives. It is meant for older children and adults. It can be downloaded from page Download[9+] and printed out in a form of a poster (size A3).