Monday, March 5, 2012

Ćirilijada 4 (Srpska verzija)

Kao što se latinica vežba u Latinijadi 4, tako se i ćirilica vežba u Ćirilijadi 4. Pisana slova ćirilice (azbuke) naučena u  Ćirilijadi 3 se ovde uvežbavaju.

Vežba se čitanje, pisanje i razumevanje teksta. Uvodi se više gramatike. Vrši se i poredjenje pojmova iz srpskog jezika sa pojmovima iz jezika društvene sredine dece da bi deca stvorila vezu izmedju ta dva jezika. To je i jedna od specifičnosti ovog materijala-namenjen je deci koja žive u dijaspori.

Ćirilijadu 4 možete download-ovati sa stranice Download [6-9]Pri dnu ove stranice su i rešenja ove vežbanke. Više o rešenjima je napisano u poruci Rešenja.

Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment