Sunday, July 8, 2012

Novo na sajtu: Posteri za azbuku i abecedu


Na stranici Download [6-9] postavljeni su posteri azbuke i abecede. Originalna veličina postera je A3, ali možete da ih odštampate i u manjoj veličini. U sledećoj poruci će biti više reči o opcijama za štampanje. 

Ima četiri postera:

Na prvom posteru je prikazana abeceda, a  na drugom azbuka. Oba postera su ilustrovana i prikazana su pored štampanih slova i pisana slova i latinice i ćirilice.

Na trećem posteru su ispod latiničnih slova u abecednom redu ispisana odgovarajuća slova ćirilice. Ovaj poster je namenjen onima koji uče ćirilicu, a već poznaju latinicu. Odrasli koji uče ćirilicu, takodje mogu da koriste ovaj poster.

Na četvrtom posteru su ispod ćiričnih slova po azbučnom redu data latinična slova. Deca koja već znaju ćirilicu mogu brzo da potraže na posteru odgovarajuće slovo na latinici.


No comments:

Post a Comment