Saturday, December 8, 2018

,,Čitalići Slovca 2019.“- smotra čitalaštva za decu u dijaspori


Smotra čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići Slovca” organizuje se i u 2019. godini uz podršku sajta „Slovce”.


Ko može da učestvuje?
Smotra je namenjena deci uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?
Pažnja: Propozicije takmičenja su ove godine nešto izmenjene.

U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve kategorije:
  • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika kreiraju rad Obuci srpskog književnog junaka sa popisom najmanje 10 njegovih najbitnijih osobina;
  • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave Katalog književnog junaka odabrane pesme (teksta) srpskog pisca (popis imena azbučnim redom, ilustracija junaka i najmanje 10 najznačajnijih osobina svakog od odabranih likova).


U slučaju da je više dece radilo na jednom radu, nastavnik može da prijavi taj rad kao grupni rad. Prilikom prijave naznačiti u koju kategoriju taj grupni rad spada: osnovni ili napredni nivo poznavanja srpskog jezika.

Kako se šalju radovi?
Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:

1. Naprave rad u pdf-fajlu na sledeći način:
2. Popune prijavu za svakog učesnika ili grupu i pošalju rad.

VAŽNO:
  • Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji.
  • Poslednja strana rada treba da bude skenirana/ fotografisana Izjava o autorstvu/ učestvovanju, koja je dostupna za preuzimanje na sajtu Slovce ili na sajtu Čitalići.
  • Ako je rad grupni, na kraju rada treba da budu Izjave o autorstvu/ učestvovanju SVIH učesnika pojedinačno.
  • Radovi bez Izjave o autorstvu/ učestvovanju ne mogu da učestvuju na smotri.

Komisija će pregledati radove do kraja maja 2019. godine i proglasiti po tri najbolja rada u svakoj grupi, koji će biti objavljeni na sajtovima Slovce i Čitalići. Svi nagrađeni učenici će dobiti diplome i prigodne poklone.

Do kad mogu da se pošalju radovi?
Rok za dostavu radova i prijavljivanje je 2. april 2019.
  
Informacije
Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.

Privatnost
Za politiku privatnosti na sajtu Slovce posetite stranicu: http://slovce.blogspot.com/p/srpski-serbian.html

“Čitalići Slovca 2019“ - reading competition for children in Serbian language


Reading competition in Serbian language “Čitalići Slovca“ for children studying Serbian living abroad is open until April 2, 2019. It is coordinated through Blog Slovce (www.slovce.com). The propositions are given in Serbian in blog Smotra čitalaštva za decu udijaspori ,,Čitalići Slovca 2019“