Tuesday, March 18, 2014

Почела нова школа српског језика и културе у Амстердаму


У Амстердаму je са радом  почела  нова школа српског језика и културе. Име школе је Вук Стефановић Караџић.

Школа је замишљена као део добровољног образовног система српске деце у Амстердаму.
Организација Школе је спроведена у оквиру непрофитабилне "Фондације за неговање српског језика и културе у Холандији", и као таква је регистрована код холандских власти.

Настава је подељена у три групе. У првој групи су деца која слабо или уопште не говоре српски језик, а друге две су подељене на децу од 4 до 9 година и на децу од 10 до 14 година.

Више информација на сајту: http://www.cirilica.nl/index.htm.

New school of Serbian language and culture in Amsterdam just opened


A new school of Serbian language and culture has been just opened in Amsterdam. The school name is Vuk Stefanović-Karadžić.

The organization of the school was carried out under non-profit "Foundation for the preservation of Serbian language and culture in the Netherlands", and as such is registered with the Dutch authorities
.
Classes are divided into three groups. The first group consists of children who barely or do not speak the Serbian language, and in the other two classes children are divided by age: 4 to 9 years old and 10 to 14 years.

More information you can find on the website: http://www.cirilica.nl/index.htm.