Wednesday, June 10, 2020

Rezultati smotre čitalaštva ,,Čitalići Slovca 2020’’

Poslednjih meseci se život zbog pandemije Korone značajno promenio. Ipak, neke škole srpskog jezika u dijaspori su uspele da nas obraduju učešćem na konkursu ,,Čitalići Slovca 2020’’. Organizatori takmičenja neizmerno cene veliki trud dece i nastavnika i zato su odlučili da ove godine nagrade sve pristigle radove na isti način. Škole koje su učestvovale će uskoro biti obaveštene imejlom. Hvala svima koji ste se potrudili da ,,Čitalići Slovca’’ i u ovakvim okolnostima nastave sa radom!

Results reading competition ,,Čitalići Slovca 2020’’

Despite the pandemic of the Coronavirus, some schools managed to participate in the reading competition. We appreciate the effort of the children and teachers and therefore we are going to reward all participants. The teachers will be informed via e-mail shortly.