Tuesday, February 5, 2013

Novo: Srce života

Nazivi rodbinskih veza u srpskom jeziku su vrlo raznovrsni i često zbunjujući, pogotovo za decu i strance koji uče srpski jezik. Većina nastavnika srpskog jezika na pitanje stranaca da im objasne rodjačke odnose u srpskom jeziku,  kaž,, To je komplikovano.” pre nego što počnu sa objašnjavanjem. I jeste komplikovano, ali može da se napravi lakšim za učenje.

Zato je Slovce objavilo pojednostavljenu verziju najbližih odnosa u porodici (uključujući pretke i potomke) pod nazivom Srce života. U ovom izdanju grafički su prikazani odnosi sa najbližom rodbinom. Pored toga, dati su i engleski nazivi. Tako se lako i uočava kompleksnost u srpskim nazivima rodbinskih veza. Jedan engleski naziv, na primer ‘uncle’, može da se prevede na srpski kao ‘stric’, ‘ujak’ ili ‘teča’ zavisno od toga da li je to rodjak sa mamine ili tatine strane, da li je krvni srodnik ili je ta osoba putem braka postala deo rodbine.

Raznovrsnost u srpskim nazivima čini jezik bogatim, ali istovremeno i teškim za učenje. Zbog toga su u Srcu života prikazani samo najbliži rodjački odnosi i oni koji se najčešće koriste. Ovo izdanje je namenjeno starijoj deci i odraslima. Može se preuzeti sa stranice Download[9+] i isprintati u vidu postera veličine A3.

No comments:

Post a Comment