Wednesday, November 14, 2012

Pravila za davanja oglasa na Slovcu

Za davanje oglasa važe sledeća pravila:
  • Oglas mora da bude u vezi sa srpskim jezikom (ili nekim od slovenskih jezika sa podneblja bivše Jugoslavije).
  • Oglas može da bude na srpskom (ili nekim od slovenskih jezika sa podneblja bivše Jugoslavije), engleskom i/ili holandskom jeziku.
  • Oglas je besplatan ukoliko je oglas potražnje (npr. tražite nastavnika jezika, knjige i sl.), reklamirate neku nekomercijalnu aktivnost u vezi sa jezikom ili školu jezika u dijaspori.
  • Komercijalno oglašavanje na ovom sajtu će biti uskoro moguće.
  • Tekst Vašeg oglasa pošaljite slovceblog@gmail.com
  • Slovce zadržava pravo da ne objavi oglas ukoliko je neprimerene sadržine ili ne odgovara pravilima pomenutim gore.
  • Ako tekst oglasa odgovara pomenutim pravilima, oglas će biti objavljen što je pre moguće.
Oglas će biti objavljen na stranici Oglasi / Ads.

·    

No comments:

Post a Comment