Thursday, November 1, 2012

Azbukica 1 i Ćirilijada 1

Azbukica 1 i Ćirilijada 1 sadrže iste elemente. Razlikuju se po tome što se u Azbukici 1 deca upoznaju sa štampanim slovima ćirilice po azbučnom redosledu dok je u Ćirilijadi 1 redosled slova napravljen uglavnom kako da je deci lakše da pišu. 

Pošto u Azbukici 1 neki samoglasnici (O i U) dolaze tek na kraju vežbanke, napravljen je i Izazov+. Tu se deca upoznaju sa rastavljanjem na slogove i ostalim gramatičkim pojmovima poput imenica i glagola, koji se u Ćirilijadi 1 uvode ranije.

Možete da izaberete bilo koje od ova dva izdanja za upoznavanje sa ćiriličnim slovima ili da Azbukicu koristite, na primer, za kontrolni rad. Posle Azbukice 1 preporučuje se da se popuni Ćirilijada 2 kako bi deca uvežbala štampana slova ćirilice, a i srela se sa novim gramatičkim pojmovima.

Azbukicu 1 možete preuzeti sa stranice Download [6-9] i koristiti kao i druge vežbanke (vidi: Kako koristiti materijal sa ovog sajta). U dnu iste stranice se nalaze i rešenja Azbukice 1.

Ime ‘Azbukica’

Ideja je bila da naziv ovog izdanja bude deminutiv of reči Azbuka. Mišljenja su podeljena da li se pravilno kaže Azbučica ili Azbukica kao što je i slučaj kod, na primer, reči rukica-ručica. Pošto nije uobičajeno da se pravi deminutiv od reči Azbuka, izabrano je da u naslovu knjige stoji ‘Azbukica’ kao specifična tvorevina i naziv koji se lako može upamtiti.

No comments:

Post a Comment