Monday, November 20, 2017

Smotra čitalaštva za decu u dijaspori ,,Čitalići Slovca 2018.“

Smotra čitalaštva za dijasporu pod nazivom ,,Čitalići slovca” organizuje se i u 2018. godini uz podršku sajta „Slovce”.

Za koga?
Mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju.

Kako se učestvuje?
U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog dela srpske književnosti po sopstvenom izboru ili sa sajtova npr.

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve grupe:
  • Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu do 10 reči iz pesme (teksta) i ilustruju ih.
  • Napredni nivo poznavanja srpskog jezika
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme/teksta. U dnu svake stranice se doda kratak opis (ćirilicom ili latinicom) od najmanje jedne rečenice.

Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika.

Kako i kad se šalju radovi?
Za učestvovanje na Smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika:
1.   Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu, naslove imenom takmičara i brojem strane -  npr. Jelena_1str.
2.   Pošalju ih na imejl koordinatora slovceblog@gmail.com najkasnije do 25.3.2018. godine sa potpunim podacima autora (ime i prezime, škola/radionica, razred, imejl, ime mentora koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora);
3.   Popalju na imejl koordinatora i potpuno popunjenu skeniranu Izjavu o autoru (može se preuzeti ovde).


Selekcija radova i nagra|ivanje
Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji. Komisija će pregledati radove do 11. 04. 2018. godine. Tri najbolja rada u svakoj grupi biće proglašena do 21. 05. 2018. i objavljena na sajtovima blog Slovce I blog Čitalići .  Svi pohvaljeni i nagrađeni učenici dobiće diplome koje Organizator dostavlja mentorima zajedno sa knjigama za nagrađene.


Informacije

Više informacija se može dobiti putem imejla: slovceblog@gmail.com.No comments:

Post a Comment