Saturday, February 11, 2012

Latinijada 2 (Srpska verzija)

U ovoj sveščici se vežbaju sva štampana slova srpske latinice (abecede). Ona su već uvedena i naučena u Latinijadi 1.

U vežbama se obogaćuje rečnik dece uvodjenjem pojmova iz njihove sredine, poznavanja prirode i društva, vežba se čitanje, pisanje i razumevanje teksta. Sve to je uobličeno u savremene teme, a upoznaju se deca i sa elementarnim pravopisom.

Latinijadu 2 možete download-ovati sa stranice Download [6-9].

Opšte karakteristike ovog obarazovnog materijala su date u delu Srpski/Serbian i poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4.

Kratko uputstvo o materijalu je u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

1 comment: