Thursday, February 23, 2012

Ćirilijada 1 (Srpska verzija)

Nakon naučenog latiničnog pisma, dolazi niz vežbanki sa ćiriličnim pismom. U Ćirilijadi 1 se deca upoznaju sa štamapanim slovima ćirilice tj. azbuke.
Prvo se uvode ćirilična slova koja su ista sa latiničnim, a zatim ona koja su slična i na kraju ona koja se potpuno razlikuju od abecednih slova.
Tekst zadatka je napisan latinicom da bi deca mogla sama da ga pročitaju. Od momenta kad deca nauče sva štamapana slova ćirilice, tekst zadatka je napisan ćirilicom, kako bi deca još dodatno vežbala čitanje.
Gramatika se obradjuje na pojednostavljeni način. Gramatičke definicije su svedene na minimum i akcenat je na upotrebi i razumevanju i reči i gramatičkih pojmova poput savremenih udžbenika za učenje stranih jezika. Taj pristup je korišćen da bi ovaj materijal bio što praktičniji.
Kao i u prethodnom materijalu u kome se vežba latinica, ovde se vežba ćirilica uz pisanje, čitanje, razumevanje teksta i logičko zaključivanje.
Ćirilijada 1 se nalazi na stranici Download [6-9]. Pri dnu ove stranice su i rešenja ove vežbanke. Više o rešenjima je napisano u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment