Friday, February 10, 2012

Latinijada 1 (Srpska verzija)


U Latinijadi 1 se deca upoznaju sa štampanim slovima latinice tj. abecede.

Na svakoj stranici na kojoj se uvodi novo slovo, dato je nekoliko primera reči koje sadrže to slovo. Zatim se vežba pisanje velikog i malog štampanog slova. Pri dnu stranice je dodata posebna vežba sa tim slovom.

Posle prvih petnaest slova dolazi Izazov u kome je napravljeno nekoliko vežbi sa tim slovima. Zatim se uvode nova slova, a  Izazov se pojavljuje posle seta od pet novih slova.

Latinijadu 1 možete preuzeti sa stranice Download [6-9].

Opšte karakteristike ovog obarazovnog materijala su date u delu Srpski/Serbian i poruci Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4.

Kratko uputstvo o materijalu je u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment