Monday, February 6, 2012

Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4

Koncept obrazovnog materijala je sledeći: prvo su uvedena latinična slova (abeceda) u prve četiri vežbanke (Latinijada 1-4), a onda ćirilična slova (azbuka) u ostalim (Ćirilijada 1-4). Razlozi za to su dati u delu Srpski/Serbian.

U Latinijadi 1-2 i Ćirilijadi 1-2 su obradjena štampana slova, a u Latinijadi 3-4 i Ćirilijadi 3-4 pisana. To je naznačeno u podnaslovima svakog materijala (vidi Download [6-9]).

U Latinijadi 1 i 3 i Ćirilijadi 1 i 3 se upoznaju deca sa novim slovima. Na stranici gde se uvodi i vežba novo slovo dodata je i po jedna izdvojena vežbica za to slovo. Te vežbice se razlikuju od stranice do stranice da bi deci bilo zanimljivo. Nakon upoznavanja sa odredjenim brojem slova sledi ,,Izazov”. Tu su date vežbice sa slovima naučenim to tada.  

U Latinijadi 2 i 4 i Ćirilijadi 2 i 4 se vežbaju slova naučena u prethodnoj vežbanci.

Ideja celog materijala je da se radi sa pojmovima i rečenicama koje su bliske deci i da se izbegne suvoparno ponavljanje istih vežbi. Sve vežbe su koncipirane tako da budu što više u skladu sa novim trendovima (npr. pominjanjem SMS-a i slično). Više o konceptu je rečeno u delu Srpski/Serbian

Kratko uputstvo za korišćenje ovog materijala je dato u poruci Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

1 comment:

  1. Детаљно сам проучила сваку радну свеску. Ћирилијада и Latinijada својим концептом маме да се неко одлучи да почне, уз своју децу, да учи или да обнови знање Српског језика. Све честитке ауторки на уложеном труду око савременог приступа учењу језика.

    ReplyDelete