Wednesday, February 15, 2012

Latinijada 3 (Srpska verzija)

U Latinijadi 3 se deca upoznaju sa pisanim slovima srpske abecede. Korišćen je sličan pristup kao i u Latinijadi 1 (vidi objašnjenje u Latinijada 1 (Srpska verzija)).
Tekstovi zadataka u Latinijadi 3 su napisani štamapnim slovima latinice da bi deca eventualno mogla i sama da pročitaju tekst obzirom da su već upoznata sa štamapnim slovima.
Ono što je specifično za ovu vežbanku je da se pisanje slova vežba na četiri načina:
1. U prve četiri tabele se upisuje samo novo slovo, koje se je na toj stranici uvedeno;
2. U narednih šest tabela  su u rečima izostavljena slova koja su do tad naučena. Ova slova treba da se dopišu. Pored toga što se tako uvežbava pisanje ovih slova, deca moraju i da vode računa koja slova i kojim redosledom treba da dopišu.
3. U narednih pet tabela sve reči su napisane štampanim latiničnim slovima i treba da se prepišu pisanim latiničnim slovima. Ali, neke od slika nisu date i deca treba i da nacrtaju taj pojam. Ako dete razume pojam, lako će ga nacrtati. Ako ga ne razume, pitaće da mu se pojam objasni. Na taj način vežba postaje interaktivnija.
4. U ostalim tabelama data je samo slika pojma i naziv tog pojma treba da se napiše pisanim slovima.
U Latinijadi 3 je isto kao i u Latinijadi 1 dodata po jedna vežba na svakoj strani na kojoj se uvodi novo slovo. Takodje se i nekoliko puta pojavljuje ‘Izazov’.
A ako želite da vidite kako to izgleda u praksi, klinite na Latinijadu 3 u delu Download [6-9].
Rešenja Latinijade 3 se nalaze u dnu stranice Download [6-9], a više o rešenjima se može pročitati u poruci Rešenja.
Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment