Sunday, February 12, 2012

Rešenja

Od danas možete da preuzmete rešenja svog obrazovnog materijala koji je postavljen na ovom sajtu. Rešenja se nalaze pri dnu stranice Download [6-9] i data su za svaku vežbanku posebno.

Rešenja nisu data za one stranice i vežbe u kojima se samo vežba pisanje slova, čita ili treba da se usmeno objasni neki pojam.

Za neke vežbe postoji više rešenja tj. više sinonima. U sveščicama je dato obično samo jedno rešenje ili sinonim. Možete sami dodati sinonim koji Vi znate ili koristite.


No comments:

Post a Comment