Thursday, July 5, 2012

Demo na sajtu

Demo foldere možete naći na levoj strani sajta. Izdvojeni su primeri stranica iz svakog materijala i napravljeni su pregledni folderi, koje možete prelistati da biste videli šta se nalazi u svakom izdanju.
Za sad je napravljeno četiri foldera: Latinijada 1-4, Ćirilijada 1-4, Frazice i YES.
Latinijada 1-4 sadrži primere stranica iz svakog izdanja Latinijade. U Ćirilijadi su dati primeri stranica iz sva četiri izdanja Ćirilijade. Cela izdanja možete preuzeti sa stranice Download [6-9], kao i rešenja tih izdanja. Rešnja se nalaze pri dnu te stranice.
Demo Frazice daje pregled nekih stranica iz izdanja Frazice, ali i Frazice_vežbe. Cela izdanja se nalaze na stranici Download [9+].
Demo YES sadrži primere izdanja Your Experience of Serbia opšte i izdanje za Novi Sad. Cela izdanja se mogu preuzeti sa stranice Download [18+].

No comments:

Post a Comment