Thursday, May 24, 2012

Novo na sajtu: YES

U delu Download [18+] su postavljena dva nova izdanja, ovog puta za odrasle. To je priručnik za posetioce Srbije, koji je nastao od Frazica (vidi: Download [9+] i poruku Novo na sajtu Slovce: Frazice) i prilagodjen je odraslima. Osnovno izdanje se zove Your Experience of Serbia skraćeno -YES. Pored njega postoji za sad i izdanje specijalno napravljeno za posetioce Novog Sada (YES_NS).

Šta sadrži YES?
U ovom priručniku možete naći sledeće:
- Izgovor srpskih slova;
- Najosnovnije reči i fraze;
- Primere konverzacija u raznim situacijama (npr. u restoranu, na benzijskoj pumpi);
- Preporuke (šta probati, šta  posetiti…);
- Mapu sa nekim poznatim znamenitostima.

Zašto ovakav priručnik?
Zato što:
je dosta teško naći knjige za strance sa osnovnim pojmovima srpskog jezika. Ako ih i ima, štampani su u vrlo skromnom tiražu i vrlo brzo se rasprodaju. YES je tu da pomogne turistima, kojih u poslednje vreme ima nešto više u većim gradovima Srbije.

iako sve više ljudi u Srbiji priča strane jezike i već dosta restorana ima jelovnike i na engleskom jeziku, to još uvek nije postao standard. Pored toga, ne zna svaki stranac ako se sam zatekne u restoranu šta je tipično srpsko jelo. Za to su date preporuke u ovom priručniku.

ima i turista koji bi vrlo rado da probaju da izvedu najjednostavniju konverzaciju na jeziku zemlje u kojoj su ili dođu u situaciju da moraju nešto da objasne, a sagovornik ne govori strani jezik. YES obrađuje najosnovnije situacije u kojima bi turista mogao da se nađe.

oni koji često putuju i imaju samo par dana da obiđu neko mesto, obično ne žele da nose sa sobom puno isprintanih papira sa raznim informacijama o mestu koje obilaze. Zato YES daje i najosnovnije podatke na mapi, koje mogu da budu zgodne posetiocu u kratkoj poseti.

Po čemu je specifičan YES?
Specifičnost YES-a je u tome što:
- Može uvek da se preuzme sa interneta i besplatno odštampa (ceo ili neki njegov deo);
- Sadrži najosnovnije informacije o srpskom jeziku, fraze i reči;
- Obrađuje razne situacije u kojima bi turista mogao da se nađe;
- Preporučuje tradicionalna jela, znamenitosti…;
- Sadrži mapu sa najosnovnijim podacima za lakše snalaženje i sa nekim znamenitostima;
- Tanak je, pregledan, sažet i zgodan je za nošenje.

Kome je namenjen YES?
Namenjen je odraslima zato što sadrži preporuke za alkoholna pića i obrađuje kompleksnije situacije u odnosu na Frazice.


Ova izdanja možete naći na stranici Download [18+].

U narednim porukama više o svakom izdanju posebno.

No comments:

Post a Comment