Thursday, March 1, 2012

Ćirilijada 3 (Srpska verzija)

U Ćirilijadi 3 se uvode pisana slova ćirilice tj. azbuke. Uz svako novo slovo je dato i kako se to slovo piše štampano ćirilicom i pisano latinicom. Pisana verzija tog slova na latinici je data da bi dete moglo da uoči razliku i sličnosti izmedju pisane verzije tog slova u oba pisma (ćirilice i latinice).
Kao i u prethodnim vežbankama tako se i ovde obogaćuje rečnik dece, vežba se čitanje, pisanje, razumevanje teksta i gramatika.

Ćirilijadu 3 možete download-ovati sa stranice Download [6-9]. Pri dnu ove stranice su i rešenja ove vežbanke. Više o rešenjima je napisano u poruci Rešenja.

Opšte karakteristike obrazovnog materijala su date u poruci  Koncept Latinijade 1-4 i Ćirilijade 1-4 , a kratko uputstvo za upotrebu u Kako koristiti materijal sa ovog sajta.

No comments:

Post a Comment