Saturday, May 21, 2022

Rezultati smotre ,,Čitalići Slovca 2022’’

Kao i ranije, i ove godine su nas deca opet obradovala mnoštvom lepih i kreativnih radova.

U nastavku, zbog privatnosti učesnika, je dat samo pregled škola koje su osvojile nagrade po kategorijama, a nastavnici će biti posebno obavešteni imejlom o kojim se autorima radi. Autori ostalih radova će dobiti zahvalnice.

Osnovni individualni nivo

1.mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Alonte, Italija (1 rad)

2. mesto Srpska dopunska škola, Stavanger, Norveška (2 rada)

3. mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Alonte, Italija (1 rad); Srpska dopunska škola, Stavanger, Norveška (2 rada); Dopunska škola na srpskom jeziku, Ajslingen, Nemačka (1 rad)

 

Osnovni grupni nivo

1. mesto –  

2.mesto Dopunska škola na srpskom jeziku, Rojtlingen, Nemačka (1 rad)

3. mesto Srpska dopunska škola ,,Sveti Sava”, Tori di Kvartezolo, Italija (1 rad) i Dopunska škola na srpskom jeziku, Ajslingen, Nemačka (1 rad)

 

Napredni individualni nivo

1.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)

2.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (1 rad)

3.mesto Srpska dopunska škola, Pariz, Francuska (3 rada)

 

Napredni individualni nivo

1.mesto Srpska škola, Hesen, Nemačka (1 rad)

2. mesto Srpska dopunska škola ,, Sveti Sava”, Roverto, Italija (1 rad) i Srpska dopunska škola ,, Sveti Sava”, Vićenca, Italija (1 rad)

3. mesto Dopunska škola na srpskom jeziku, Kirhajm, Nemačka (1 rad) i Dopunska škola na srpskom jeziku, Ulm, Nemačka (1 rad)

No comments:

Post a Comment