Monday, April 26, 2021

Rezultati ,,Čitalići Slovca 2021’’

Ove godine, i pored korone, stiglo je puno radova, čak i od novih učesnika. Radovi su prelepi, inspirativni, zanimljivi i svi će biti nagrađeni.

 Zbog privatnosti učesnika, ovde je dat samo pregled škola koje su osvojile nagrade po kategorijama, a nastavnici će biti posebno obavešteni imejlom:

Osnovni individualni nivo

1.mesto Škola srpskog jezika u Parizu, Francuska i Srpska dopunska škola u Noverškoj

2.mesto Srpska dopunska škola u Stavangeru, Noverška; Škola srpskog jezika u Parizu; Dopunska nastava na srpskom jeziku, Ajslingen, Nemačka; Dopunska nastava na srpskom jeziku, Štutgart, Nemačka.

3.mesto Škola srpskog jezika u Parizu, Francuska i Dopunska nastava na srpskom jeziku, Štutgart, Nemačka; Dopunska nastava na srpskom jeziku u Rojtlingenu, Nemačka.


Napredni individualni nivo

1.mesto Škola srpskog jezika u Parizu, Francuska

2.mesto Škola srpskog jezika u Parizu; Dopunska nastava na srpskom jeziku u Zindelfingenu, Nemačka.

3.mesto Srpska dopunska škola u Stavangeru, Noverška; Srpska dopunska škola u Noverškoj; Dopunska nastava na srpskom jeziku u Zindelfingenu, Nemačka; Dopunska nastava na srpskom jeziku, Kirhajm, Nemačka; Škola srpskog jezika u Parizu; Dopunska nastava na srpskom jeziku u Kalvu, Nemačka i Dopunska nastava na srpskom jeziku u Zindelfingenu, Nemačka.


Osnovni grupni nivo

1.mesto Srpska dopunska škola ,, Sveti Sava”, Italija


Napredni grupni nivo

1.mesto Dopunska nastava na srpskom jeziku u Zindelfingenu, Nemačka; Dopunska nastava na srpskom jeziku, Kirhajm, Nemačka

 

Hvala svim nastavnicima i deci na trudu i učešću. Svojim divnim radovima su uspeli da nam ulepšaju situaciju u kojoj se nalazimo zbog virusa.

No comments:

Post a Comment