Thursday, June 19, 2014

Serbian language course for adults in Amstelveen / Taalcursus Servisch voor volwassenen in Amstelveen

Serbian language school ‘Vuk Stefanović Karadžić’ (www.cirilica.nl) organizes a Serbian language course for adults. The lessons will be given in Amstelveen in the evenings. The course starts in September 2014, provided enough students have signed up. The exact dates and times will be determined based on the wishes of the students.

If you are interested in attending these lessons, you can send an e-mail to vuk@cirilica.nl or skolaamsterdam@gmail.com.
......................................................
De school voor Servische taal en cultuur ‘Vuk Stefanović Karadžić’ (www.cirilica.nl) organiseert een taalcursus Servisch voor volwassenen. De lessen worden in de avonduren gegeven in Amstelveen. De cursus begint in september 2014, op voorwaarde dat voldoende studenten zich hebben aangemeld. De precieze cursusdata en tijden worden bepaald op basis van de wensen van de studenten. 

Als je geïntereseerd in de cursus bent, stuur een e-mail naar vuk@cirilica.nl of skolaamsterdam@gmail.com.

No comments:

Post a Comment