Sunday, July 7, 2013

Novo: 10 minuta srpskog jezika

Na Slovcu je napravljena nova strana: 10 minuta srpskog jezika.

Na toj stranici će biti objavljene kratke priče za učenje srpskog jezika. Tekst priče će moći da se preuzme, a biće data i audio verzija  priče koja će trajati oko 10 minuta. Naučene reči će moći da se vežbaju pomoću vežbanke date uz tekst.


Priče će sadržati pojmove napisane i na ćirilici i na latinici i mogu se korstiti i za učenje pisanja i čitanja reči napisana na oba pisma.

No comments:

Post a Comment