Thursday, January 17, 2013

Novo: Listići

Neke reči su preuzete iz stranih jezika i modifikovane se koriste u srpskom jeziku. Novo izdanje ‘Listići’ daje pregled često korišćenih reči koje su slične na engleskom i srpskom jeziku. Može se preuzeti sa stranice Download 18+.

Uprošćena i ilustrovana verzija ‘Listića' je prilagodjena deci i objavljena pod nazivom ‘Listići_kids’ na stranici Download 9+. Predvidjena je za stariju decu, jer sadrži reči koje nisu lako razumljive mladjoj deci.

No comments:

Post a Comment