Tuesday, December 18, 2012

Mapa sa školama srpskog jezika u inostranstvu


Motivacija
Na Slovcu je objavljena mapa sa dopunskim školama srpskog jezika u dijaspori kako biste na jednom mestu imali pregled ovih škola i da biste lako mogli da nadjete osnovne podatke o školi u Vašoj okolini.

Dopunske škole srpskog jezika uglavnom imaju malo djaka i zatvaraju se, a informacije o radu škola su dosta ograničene, tako da roditeljima nije uvek lako da pronadju školu za decu tamo gde žive.

Ova mapa daje pregled škola za koje je bilo moguće pronaći kontakt-informacije.

Kako koristiti mapu
U desnoj koloni je data mala mapa. Veća verzija mape se nalazi i na stranici Linkovi/Links. Obe mape možete da uvećate ako klinknete na link ispod njih. Kad nadjete školu u Vašoj okolini, klinknite na znak kućice i pojaviće se u prozoru link na sajt škole ili neki drugi sajt sa kontakt-informacijama o školi.

Podaci o školama
Informacije o školama su prikupljene sa interneta. Na žalost vrlo malo školica srpskog jezika ima svoj sajt, a podaci o dopunskim školama srpskog se nalaze najčešće u vidu novinskih članaka gde vrlo često izostaju kontakt-informacije. Iz tih razloga lista škola nije kompletna i Slovce ne odgovara za tačnost podataka.

Vaša škola na mapi
Ako se informacije o Vašoj školi ne nalaze na mapi ili su netačne, pošaljite nove podatke na slovceblog@gmail.com i podaci će biti što pre ažurirani.
Ako želite, napišite i kratak članak o radu Vaše škole, koje će Slovce rado postaviti na prvu stranu, tako da se Vaša škola lakše nalazi pomoću pretraživača.


No comments:

Post a Comment