Thursday, June 7, 2012

,,Exit" Novi Sad

Muzički festival ,,Exit” se održava ove godine u Novom Sadu od 12. – 15. jula. To je festival koji okuplja puno mladih iz celog sveta. U pripremi za put puno praktičnih informacija za turiste mogu se naći na sajtovima: http://www.inyourpocket.com/serbia/novi-sad i http://www.exitfest.org/en/content/local-information.

Stranci koji žele da nauče poneki izraz na srpskom jeziku i/ili da pri ruci imaju mapu sa osnovnim znamentostima Novog Sada, mogu da odštampaju Your Experience of Serbia_ NS edition (YES_NS) i ponesu sa sobom.

No comments:

Post a Comment