Monday, November 26, 2012

Azbukica 2 i Ćirilijada 3

Tema Azbukica 2 Ćirilijada 3 je ista. Deca  se u ovim izdanjima upoznaju sa pisanim slovima ćirilice. Izdanja se razlikuju se po tome što se u Azbukici 2 deca upoznaju sa pisanim slovima ćirilice po azbučnom redosledu dok je u Ćirilijadi 3 redosled slova napravljen uglavnom kako da je deci lakše da pišu. 

Kao i u Azbukici 1 tako je i u Azbukici 2 napravljen je Izazov+ na kraju vežbanke gde se uvodi i/ili vežba jednostavna gramatika radjena u prethodnim izdanjima:  Azbukica 1Ćirilijada 1 Ćirilijada 2.

Možete da izaberete Azbukicu 2 ili Ćirilijadu 3 za upoznavanje sa pisanim ćiriličnim slovima ili da Azbukicu koristite, na primer, za kontrolni rad. Posle Azbukice 2 preporučuje se da se popuni Ćirilijada 4 kako bi deca uvežbala pisana slova ćirilice, a i srela se sa novim gramatičkim pojmovima.

Azbukicu 2 možete preuzeti sa stranice Download [6-9] i koristiti kao i druge vežbanke (vidi: Kako koristiti materijal sa ovog sajta). U dnu iste stranice se nalaze i rešenja Azbukice 2.


No comments:

Post a Comment